Block title
Block content

"Kur'an mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki sorulara, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim; Allah’ın "kelam" sıfatından gelen bir söz olması hasebi ile her şeyden üstün ve daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz (asm); Kur’an’ın en büyük ve birinci bir talebesidir; elbette talebe hocadan üstün olamaz.

Kur’an, direkt olarak Allah’ın kelam sıfatını temsil ediyor. Kur’an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz (asm)'in kıyas edilmesi bile yanlış ve tehlikelidir. Zira Allah’a ait bir sıfat ile mahlukat mukayeseye gelmez. Kur’an, Allah kelamıdır, öyle ise her şeyin üstündedir, sair mahlukat ile kıyaslanamaz.

Üstad Hazretlerinin, Kur'an-ı Kerim hakkındaki şu ifadelerinde bu manayı anlamak çok kolay olsa gerek:

Kur'ân, 
* bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır; 
* hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır; 
* hem bütün semâvat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır; 
* hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir; 
* hem saltanat-ı âmme-i Sübhâniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir; 
* hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir; 
* hem Ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır; 
* hem İsm-i Âzamın muhitinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. 

"Ve şu sırdandır ki, 'Kelâmullah' ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur'ân'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'ân'dan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir ünvanla, hususî bir tecelliyle, cüz'î bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvânâtın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir."
(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

şefkat
EVET HOCAM NASIL Kİ RİSALE-İ NU'LAR NASILKİ ÜSTAD'IN MAKAMINDAN DAHA YÜKSEKTİR VE ÜSTAD'DA RİSALE-İ NUR'UN BİR TALEBESİDİR PEYGAMBER EFENDİMİZ'DE KUR'AN'IN BİR TİLMİZİDİR
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bdsemrahbilen

Tabi ki kur'anın makamı daha üstündür bunda şüphe yok. Ancak hatıra gelse peygamberin Allah'ın isimleriyle direkt olarak alakalı olmasa da arasındaki ilişkiyi nasıl anlamalıyız? Mesela Kur'an Allah'ın direkt olarak kelam ismiyle alakadar?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Allah'ın isimleri ile Peygamber Efendimizin arasında ki münasebet Veysel Karani Hazretlerinin duasında ki gibidir. Yani Halık mahluk, Rezzak merzuk, Rab abd şeklindedir. Lakin öyle bir mahluk ve abd ki mazhar-ı azam makamındadır. Yani Peygamber Efendimizin imtiyazı ibadette ve isimlere ayna olma konusunda herkesten ileri olmasıdır. Bunun dışında bir imtiyaz vermek şirke kapı açar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...