Block title
Block content

Kur'an mı yoksa Cevşen'den sonraki evradlar mı daha faziletli?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ne Cevşen ne de virdler Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim'in faziletine yetişemezler. Alim ve evliyaların kendi meslek ve meşrebine göre oluşturdukları nafile hükmünde olan virdleri Kur’an ile kıyas etmek gerçekten vahim bir hatadır.

Üstad Hazretlerinin tespit etmiş olduğu şu genel prensip, bize bu konuda daimi bir ölçü ve mihenk niteliğindedir:

"ÜÇÜNCÜSÜ: İfratla tarikat taassubu taşıyanların bir kısmı, âdâb ve evrâd-ı tarikati Sünnet-i Seniyyeye tercih etmekle sünnete muhalefet edip, sünneti terk eder, fakat virdini bırakmaz. O suretle âdâb-ı şer'iyeye bir lâkaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer."

"Çok Sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i ehl-i tarikat derler ki: 'Bir tek Sünnet-i Seniyyeye ittibâ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez. Bir farz bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir Sünnet-i Seniyye dahi bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır.' demişler."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

lighted
siz cevşenin kuran faziletine yetişemez dediniz. emirdagdaki 106 mektupta cevşenin kuran kadar sevabı olabilir deniliyor, bunu izah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Cevapta cevşen Kur'an dan üstün bir dua denilmiyor tam aksine soruda bu ifade ediliyor ve Üstad bu bakışı cevabı ile tadil ediyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...