"Kur’ân, şahs-ı Âdem’e melâikelerin itaat ve inkıyadını..." Hazreti Âdem'e meleklerin secde etmesi hengamında, Hazreti Âdem'in beşeri yönü var mıydı, nefs-i emmare yaratılmış mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir zamanlar biz, meleklere 'Âdem'e secde edin!..' dedik. İblis hâriç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu." (Bakara, 2/34)

Allah insanı kuru bir çamurdan, cinleri ateşten, melekleri de nurdan yaratmıştır. Yaratılışta ilk sırayı melekler, sonra cinler, ondan sonra da insanlar almıştır. İlk yaratılan insan, aynı zamanda ilk peygamber Âdem (as)’dır.

Allah, Hz. Âdem (as)’i yarattığında meleklerin ona secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiği hâlde İblis secdeden kaçındı. Bundan sonra da kıyamete kadar şeytanlığını devam ettirmek için Allah’tan izin istedi. İsteği kabul edilince de insanları hak yoldan çıkarmaya devam etti.

"Rabbin o zaman meleklere demişti ki: 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Artık onu düzenleyerek (hilkatını) tamamlayıp ona da ruhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın.' Bunun üzerine İblis'ten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O (İblis) büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Allah: 'Ey İblis, iki elimle (bizzat kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi oldun?' buyurdu. İblis dedi: 'Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.' " (Sâd, 38/71-76. Ayrıca bk. el-A'râf, 7/12; Hicr, 15/29; Secde, 32/8-9)

Cenâb-ı Allah böylece Hz. Âdem (as)'i en mükemmel bir şekilde yarattı. Boyunun uzunluğunun altmış "zirâ" olduğu bazı kaynaklarda kaydedilir.(1) Yaratılışı tamamlandıktan sonra Allah Teâlâ ona, haydi şu meleklere git, selâm ver ve onların selâmını nasıl karşıladıklarını dinle! Çünkü bu, hem senin hem de zürriyyetinin selâmlaşma örneğidir. Bunun üzerine Hz. Âdem meleklere: "Es-selâmü aleyküm." dedi. Onlar da: "Es-selâmu aleyke ve rahmetullah." diye karşılık verdiler.

Âdem (as), insanların büyük atası olduğu için, cennete giren her kişi, Âdem'in bu güzel suretinde girecektir. Hz. Âdem'in torunları, onun güzelliğinden birer parçasını kaybetmeye devam etti. Nihayet bu eksiliş şimdi (Hz. Muhammed zamanında) sona erdi. (2)

Hem ayetin açıklamasına bakıldığında hem de hadiste secde, ceset ve ruhun beraber olduğu bir zamanda yapılmıştır. Nefis insanın ayrılmaz bir parçasıdır, sonradan verilmiş bir şey değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kurtubî, Tefsir, XX/45.

(2) bk. Buhârî, Sahih, IV/102, Halk-ı Âdem, 2; Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IXI76, Hadis no: 1367.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

supremums
peki nefsani bir varlığa secde etmek şirk sayılmaz mı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...