"Kur'ân, şahs-ı Âdem'e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytanın tekebbür ve imtinâını zikretmesiyle,.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu nüktede; küçük ve önemsiz görünen olaylarda, büyük ve kapsamlı kanunlara Kur'ân nasıl işaret ediyor, meselesi izah ediliyor. Meleklerin Âdem'e secde etmesi olayı belki gaybi ve küçük bir olay gibi durabilir; lakin bu olayın arka cephesinde çok büyük ve külli bir olay gösteriliyor.

"Kur'ân, şahs-ı Âdem'e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytanın tekebbür ve imtinâını zikretmesiyle, nev-i beşere kâinatın ekser maddî envâları ve envâın mânevî mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyyâ ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber; o nev'in istidadâtını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarik-i kemâlâtında ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, birtek Âdem ile (a.s.) cüz'î hadiseyi konuşurken, bütün kâinatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor."(1)

Burada insanın mahiyet ve kabiliyet noktasında, şu kâinatın halifesi ve en mükemmel bir misafiri olduğu anlatılıyor. Kâinat ve içindekiler, bir bütün şeklinde insanın emrinde ve onun itaatine sunulmuştur. Güneş insanın eşyayı görmesi için hareket eder, yıldızlar insan için tavana takılmış lambalardır, bütün bitki ve hayvanlar insanın istifadesine sunulmuş bir sofra, bir bahçe gibidir. Bütün bu manalar, meleklerin Âdem (as)’a secde etmesinde ifade edilmiştir.

Ayrıca böyle kabiliyet ve potansiyeli olan insanın, şerre ve çirkinliğe de yatkın ve kabiliyetli olduğu ve şeytan ve nefse tabi olduğunda, en adi bir dereceye sukut edebileceği hakikati, şeytanın Âdem (as)’a secde etmemesi ile ifade edilmiştir. Şeytanın insan için ne denli bir düşman ve ne denli bir tehlike olduğu, bu basit ve cüzi olayda gösterilmiştir.

Şer ve şeytanın hayır ve insan karşısında bir mukayese ve çarpışma unsuru olduğu da ayrıca külli bir kanundur. Ve bu olayda buna da işaret edilmiştir. Demek Hazreti Âdem (as) ile şeytan arasındaki bu macera basit bir olay ve hikaye değildir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, Birinci Makam Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak
Envâın mânevî mümessillerine ne örnek verilebilir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Türlerin manevi temsilcileri melekler ve ruhanilerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...