Block title
Block content

"Kur'an, şu insanlık âleminin mürebbisi," ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi,.."(1) 

Mürebbi, terbiye eder. Âlemlerin Rabbi olan Allah, Kur’an ile insanlık âlemini terbiye etmektedir. Özellikle ilahi mesaja kulak veren kimselerin, Kur'an terbiyesi ile şekillendikleri açıkça görülmektedir. Kur’an’ın haram olarak bildirdiği şeylerin Müslümanlar tarafından terk edilmesi, bu terbiyenin bir sonucudur.

Öte yandan, insan cibilliyeti itibarıyla bencil iken, zekât ve sadaka verebilmesi, bencilliği aşarak başkalarına yardımcı olabilmesi, hep Kur’anî terbiyenin tezahürleridir.

Günümüzde insanlık âleminin “sıfır faizli bir ekonomik hayat” peşinde koşması, Kur’anî terbiyenin noksanlığının bir neticesidir...

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Şadi EREN ( Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1293 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...