"Kur’ân yolunda bütün masnuat ile, dalâlet yolunda bir masnu-u vâhid beraberdirler." cümlesini açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Netice-i meram: Kur'ân ve ehl-i iman, hadsiz masnuatı bir Sâni-i Vâhide verir, doğrudan doğruya her işi Ona isnad eder, vücub derecesinde suhuletli bir yolda gider, sevk eder. Ve ehl-i şirk ve tuğyan, bir masnu-u vâhidi hadsiz esbaba isnad ederek, imtinâ derecesinde suubetli bir yolda gider. Şu halde, Kur'ân yolunda bütün masnuat ile dalâlet yolunda bir masnu-u vâhid beraberdirler. Hattâ, belki bütün eşyanın vâhidden suduru, bir vâhidin hadsiz eşyadan sudurundan çok derece eshel ve kolaydır. Nasıl ki bir zabit, bin neferin tedbirini bir nefer gibi kolay yapar. Ve bir neferin tedbiri bin zabite havale edilse, bin nefer kadar müşkülâtlı olur, keşmekeşe sebebiyet verir..."(1)

Kur’an açısından bütün masunatın, yani eşyanın yaratılması, bir tek eşyanın yaratılması kadar basit ve kolay iken, çünkü sonsuz kudretin yanında bin ile bir eşittir, bin şeyin icat edilmesi bir şeyin icat edilmesi ile aynıdır.

Lakin küfür açısından bir şeyin yaratılması, her şeyin yaratılması kadar zor ve meşakkatlidir. Çünkü küfür aciz, zayıf ve şuursuz sebepleri İlah yerine koyuyor. Yani tabiat açısından bakıldığında; bir elmanın yaratılması ile bütün eşyanın yaratılması zorluk bakımından aynı ve müsavidir. Tabiatın nazarında bir şey her şey gibi zor iken, Kur’an’ın nazarında her şey bir şey gibi kolaydır, bu cümlenin manasını bu şekilde anlayabiliriz.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, Onuncu Kelime Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Ben bu cümleyi anlayamadım..Kuran yolunda bütün masnuat ile dalalet yolundaki tek masnu nasıl eşit oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İşin içinde Allah varsa her şey kolay ve basit olur. Ama işin içinde tabiat ya da sebepler varsa küçücük bir şeyin dahi yaratılması imkansız olur demektir. Allah için bütün kainatı yaratmakla bir atomu yaratmak arasında bir fark yoktur. Ama tabiat ve sebepler açısından bir atomu yaratmak bütün kainatı yaratmak kadar zordur. Çünkü atom sanat açısından kainat kadar kıymetli ve zorludur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...