"Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur." Buradaki "mağlup olmama" konusunu açar mısınız? İslam'ın kendisi değil ama İslam ülkelerinin hâli içler acısı, ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hakikat budur. Size ihtar ediyorum: Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur. O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem."(1)

Buradaki "mağlup olmaz" ifadesini iki şekilde anlayabiliriz: Birincisi, ilmen mağlup olmaz demektir. Yani Risale-i Nurlar iman hakikatlerini öyle bir şekilde izah ve ispat ediyor ki, hiçbir düşünce ve felsefe onu bu cihetle mağlup edip fikirlerini çürütemez demektir.

İkincisi, Risale-i Nur akıbet ve netice itibarı ile mağlup olmaz demektir. Yani Risale-i Nur hak ve hakikat yoludur. Hak ve hakikat ise, mutlaka batıla galebe çalar. Amma bugün amma yarın amma dar-ı bekada fark etmez.

“El hakku ya’lu velâ yu’la aleyh / Hak yücedir, ondan üstün ve yüce hiçbir şey yoktur.”(2)

hadisi de bu manaya işaret etmektedir. Müslümanlar son bir iki asırda geri kalmış ve mağlup olmuş iseler, bunun sebebi İslâmiyet’in gerektirdiği dinî ve ahlâkî sorumluluklarını yerine getirmedikleri içindir.

Risale-i Nur'un vermiş olduğu tahkiki iman dersleri, bir gün mutlaka alem-i İslamı uyandırıp makus talihini tersine çevirecektir inşallah.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(2) bk. bk. Buhârî, Cenâiz 79; ed-Dârakutnî, es-Sünen 3:525; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ 6:205; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat 6:128.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Sadece dünyevi düşünmemek gerekiyor değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Cevabımızdaki "... amma dar-ı bekada, fark etmez." ifadesi sizin dediğinize işaret ediyor... 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...