Kur'an'da Risale-i Nur'a işaret edilmiş mi, biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, Kur'an, Risale-i Nur'dan bahsetmiştir. Birinci Şua'da ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.(1)

" 'Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki, وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ ayetinin sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'andır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor?' denildi. O acib sual karşısında bulundum. Ben de, Kur'an'dan istimdat eyledim."

"Birden, otuz üç ayetin mana-i sarihinin teferruatı nevindeki tabakatından ınana-i işari tabakasından ve o mana-i işari külliyetinde dahil bir ferdi, Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-ı imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmını bir derece izahlı, bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatime hiç bir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı ve ben de, ehl-i imanın imanını Risale-i Nurla takviye etmek niyetiyle, o kati kanaatimi yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim."

"Ve o risalede, biz demiyoruz ki: 'Ayetin mana-i sarihi budur.' Ta hocalar 'Fihi nazar' desin. Hem, dememişiz ki: 'Mana-i işarinin külliyeti budur.' Belki diyoruz ki: 'Mana-i sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var; bir tabakası da, mana-i işari ve remzidir. Ve o mana-i işari de, bir küllidir; her asırda cüz'iyatları var. Ve Risale-i Nur dahi, bu asırda, o mana-i işari tabakasınnı külliyetinde, bir ferddir..."(1)

Aynı zamanda, Hz. Ali Efendimiz (ra) ile Abdülkadir Geylani Hazretleri (rh) de, Risale-i Nur'dan ve talebelerinden haber vermişlerdir. Ağabeylerden bahseden bu zatlardır. Detaylı bilgi için Sekizinci Şua'ya bakılabilir. (3)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

(2) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Küçük Hüzrev Feyzi'nin Bir İstihracıdır.

(3) bk. age., Sekizinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...