Kur'an'daki “kıyamet yakındır” hükmüne, alemin kıyameti nokta-i nazarından bakılsa yüzlerce yıl geçmesi yakınlığına halel vermez. Ancak her asırda gelenler bu hükmün kendilerine de yakın olduğunu nasıl anlayabilmişlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an ve hadislerde geçen ifadeler, her asırda bulunan insanların, kıyametin kendilerine yakın olduğu hissini vermiştir. Bunun en güzel örneği, Peygameber Efendimiz (asm)'in dünyaya gönderilmesinin kıyamet alameti sayılmasıdır.

Nitekim, Peygamber Efendimiz (asm)'in vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Osman’ın şehit edilmesi, Cemel ve Sıffîn olayları, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi, Fâtımî ve Karâmita fitneleri, ayrıca belli yerlerde vuku bulmuş bazı depremler, birer kıyamet alameti olarak görülmüştür.(1)

Demek ki, ayet ve hadislerin ifadeleri, her asra hitap etmesi, camiiyeti gibi özellikleri sebebiyle, her asır dersini almış ve irşad olmuştur.

1) bk. el-İşâa li-eşrâti’s-sâa, s. 3, 70, 87.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...