"Kur’ân’dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen’den feyiz alan ve tevellüd eden Resâili’n-Nuriye." deniyor. Cevşen'in mufassal bir şerhi midir Risale-i Nur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cevşen, malum olduğu üzere aslı vahiy olup, Allah’ı, bin bir ismi ile zikreden ve tanıtan bir duay-ı Nübüvvettir.

Risale-i Nurlara dikkat ile nazar edildiğinde, her şeyi tevhide ve her hadiseyi bir isme dayandırdığı görülür. Yani Risale-i Nurlar mücessem bir Cevşen olan kainat kitabını insanlığa ders veriyor. Allah’ın isimlerini, tecellileri ile açarak, bir cihetle Cevşen'in şerh ve izahını yapıyor denilebilir.

Bu noktadan Risale-i Nurlara Cevşen'in mufassal bir şerh ve izahı denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...