"Kur'an'ın altının delil ve burhan olmasını" izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malumdur ki, bir şeyin temeli sağlam olursa, üzerine sağlam bina yapılabilir; Kur'an-ı Kerim'in meseleleri de temellendirilmiş olup delillere dayanmaktadır.

Mesela, ölümden sonra diriliş hakkında insanın yoktan yaratıldığı nazara verilir, birinci yaratılışı yoktan yapanın, ikinci yaratılışı yapmaya da muktedir olduğu ifade edilir. Bahara bakmamız, ağaçların dirilişini tefekkür etmemiz emredilir, "Bu işleri yapan insanları da diriltecektir." denilir; dolayısıyla dava edilen hakikatler iddiada kalmaz, ispat makamında ders verilir.

Kur'an-ı Kerim bizden körü körüne bir inanmak değil, basiret ile tahkiki bir iman istemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...