Kur'anın beraatine örnek olarak ilzam makamında Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Sûresi 23. âyet örnek veriliyor; bunu izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Eğer kulumuza indirdiğimizden bir şüphe içinde iseniz, haydi onun mislinden bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de çağırın, eğer sadık kimseler iseniz.”(Bakara, 2/23)

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan diyor:

1. "Ey ins ve cin! Eğer Kur'an, Kelâm-ı İlahî olduğunda şübheniz varsa, bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi işte meydan, geliniz! Siz dahi ona Muhammed-ül Emin dediğiniz zât gibi, okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitab getiriniz, yaptırınız.

2. Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edib, bir âlim olsun.

3. Bunu da yapamazsanız, haydi bir tek olmasın, bütün beliğleriniz, hatipleriniz, belki bütün geçmiş beliğlerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediblerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız, şu Kur'ana bir nazire yapınız.

4. Bunu da yapamazsanız, haydi taklidi kabil olmayan Kur'an hakikatlerinden ve manevî çok mu'cizelerinden kat-ı nazar, yalnız nazmındaki belâğatına nazire olarak bir eser yapınız."

5. “Uydurma da olsa… mislini getiriniz.” ilzamıyla der: "Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve bâtıl hikâyeler olsun.

6. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi, bütün Kur'an kadar olmasın, yalnız on suresine nazire getiriniz.

7. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi, bir tek suresine nazire getiriniz.

8. Bu da çoktur. Haydi, kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hattâ, madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde; çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve âhiretiniz, buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde, can ve malınız helâkette mahvolup ve âhirette Eğer yapamadıysanız -ki asla yapamayacaksınız-, o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O ateş, kâfirler için hazırlanmıştır"(Bakara, 2/24) işaretiyle Cehennem'de müebbet hapis ile mahkûm ve putlarınızla beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız. Elbette sekiz defa, Kur'an dahi mu'cize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veyahut susunuz, Cehennem'e gidiniz!"

İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın makam-ı ifhamdaki ilzamına bak ve de: “Kur'anın beyanından sonra beyan olmaz.”

Evet, beyan-ı Kur'andan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...