"Kur'ân'ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur." İzahı; "fıtraten" ifadesine binaen Efendimizi diğer insanlardan ayıran özellik nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani, Kur'ân'ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur."

"İşte böyle bir zâtın ef'al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar."(1)

Kur’an, Allah’ın razı olduğu ve Allah’ın isim ve sıfatlarına tam bir ayna olacak mükemmel bir insan-ı kamil modeli çiziyor. Kur’an'da çerçevesi çizilen bu modele ise en layık en mükemmel uyan insan Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) oluyor.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm) hem fıtrat açısından hem de ubudiyet açısından zirvede bir insan-ı kamildir. Yani yaratılışta ona verilmiş olan maddi ve manevi kabiliyetleri o en mükemmel bir şekilde kullanmış, tam bir ubudiyet sergilemiştir. Kur’an'da ifade edilen ahsen-i takvime en ziyade layık olan ve onu üzerinde gösteren Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir.

Her insana aynı denklikte ve eşitlikte kabiliyetler verilmemiştir. Yani bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit ve müsavi yaratılmamış, kimisi deha derecesinde kimisi vasat derecede kimi de avam derecede yaratılmıştırlar. Allah, hikmeti gereği her insana değişik ve farklı ölçülerde kabiliyetler bahşetmiştir. Bu yüzden her insan kabiliyet noktasından müsavidir denilemez. İşte bu noktada da Peygamber Efendimize (asm) en üst seviyede bir fıtrat ve istidat verilmiştir.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...