Block title
Block content

"Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Sözlerdeki hüner ve zarafet ve meziyet kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakaik-i Kur’âniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam üslûp libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un insanları etkileyen üslubu, ikna gücü, doyurucu oluşu, hüneri, kucaklayıcılığı gibi üstün meziyetleri hep Kur’an’ın bir bereketi, Kur’an’ın manevi tefsiri olmasının bir sonucudur.

Risale-i Nur'un bütün güzellikleri ve meziyetleri Kur’an’dan gelmektedir; yoksa Üstad'ın şahsi ilminin şahsi gayretinin bir sonucu değildir. Bu paragrafta Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u ve onun üstün meziyetlerini, kendine değil Kur’an’a mal ediyor ve onun birer manevi mucizesi olarak değerlendiriyor.

Kur’an ile onun manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur arasında külliyet-cüziyet münasebeti bulunuyor. Yani Kur’an okyanus, Risale-i Nur ise bu okyanustan bir damla mesabesindedir. Malum, damla okyanusun bir cüzü olması münasebeti ile okyanusta haşmet ve azametle bulunan mizan ve kıymetleri kendi üzerinde cüziyetle bulundurur.

Kur’an'da külliyet ve mucize ile yansıyan belagat ve cezalet Risale-i Nur'da keramet ve cüziyetle yansımıştır diyebiliriz. Risale-i Nur'un ibarelerindeki keskinlik, derinlik ve tesir bunun en büyük vesikasıdır. Öyle ki Risale-i Nur'dan bir cümle bir kitap değerinde belagat içeriyor. Mesela, ilk dokuz söz ciltlerle kitap değerinde ve yüzlerce nasihatten daha etkili ve daha müessirdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...