"Kur’ân’ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakk'ın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme." Kur'an'ın hangi ayeti/ayetleri, buna delildir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kur’ân’ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme.” (1)

Kur’an’ın en önemli bir prensibi; Allah’tan başka hiçbir şeyi kendine ilah ve mabud yapacak kadar gözünde ve kalbinde büyütme. Zira Allah’tan başka ilah ve mabud yoktur. Çünkü ilah ve mabud olamama konusunda bütün yaratılmışlar, bütün mahlukat bütün masiva eşittir.

Kur’an’ın tevhide dair bütün ayetleri bu cümleye bir delil niteliğindedir. Bu hususa işaret eden birkaç ayeti takdim edelim:

"Sizin İlahınız tek bir İlah'tır; O'ndan başka İlah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir." (Bakara, 2/163)

"Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara, 2/255)

"Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka İlah yoktur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." (Âl-i İmran, 3/62)

(1) bk. On Yedinci Lem'a, İkinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...