Kur’anın hakikatlerini, şahablar gibi, başımızdaki şeytanlara atılıp dağıtmamız tavsiye edilmektedir. Bu anlamda; Risale-i Nur'daki hakikatleri, bu asrın hile ve şüphelerine karşı hazırlanmış şahablar manzumesi olarak değerlendirebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'daki hakikatler, şeytanların, özellikle iman hakikatleri konusunda kalplere attıkları şüpheleri giderici, o kalplere tahkiki iman kazandırıcı çok ulvî derslerdir. Bunların her biri, gerçekten birer şahap gibi şüphe ve tereddütleri izale etmekle kalmayıp, birer güneş gibi kalp ve ruhları aydınlatır, kemale erdirirler.

Meselâ, Ayet-ül Kübra'yı okuyan bir Nur talebesi, Üstat ile birlikte kâinatı dolaşır, eşyaya ve hadisata onun nazarıyla bakar, istifadesi de o nispette büyük olur.

Uhuvvet Risalesi'ni okuyan bir kişinin kalbi bütün müminlere karşı halis bir muhabbetle dolar, gıybetten, hasetten, suizandan, adavetten uzak kalır.

Bunlar gibi her bir risale okuyucusunu ayrı bir hakikat burcunda gezdirir ve Kur’an hakikatlerini bu asrın fehmine en uygun ve en faydalı biçimde ona ders verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...