Kur’ânın hakikatlerini, şahablar gibi, başımızdaki şeytanlara atılıp dağıtmamız tavsiye edilmektedir. Bu mânada; Risale-i Nur'daki hakikatleri, bu asrın hile ve şüphelerine karşı hazırlanmış şahablar manzumesi olarak değerlendirebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'daki hakikatler, şeytanların kalplere attıkları şüpheleri giderici, o kalplere tahkikî iman kazandırıcı çok ulvî derslerdir. Bunların her biri, hakikaten birer şahap gibi şüphe ve tereddütleri izale etmekle kalmayıp, birer güneş gibi kalp ve ruhları tenvir eder ve kemale erdirirler.

Meselâ, Âyet-ül Kübrâ'yı okuyan bir Nur talebesi, hayalen Üstad ile birlikte kâinatı dolaşır, eşyaya ve hâdisata onun nazarıyla bakar, istifadesi de o nisbette büyük olur.

Uhuvvet Risalesi'ni okuyan bir kişinin kalbi bütün mü’minlere karşı halis bir muhabbetle dolar, gıybetten, hasetten, su-izandan, adavetten uzak kalır.

Bunlar gibi her bir risale okuyucusunu ayrı bir hakikat burcunda gezdirir ve Kur’ân hakikatlerini bu asrın fehmine en münasip ve en faydalı şekilde ona ders verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...