Kur'an'ın, hem rububiyet-i mutlaka cihetinde Allah'ın mükâlemesi olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyetidir. Terbiye ve tedbirin en önemli unsurları ise şefkat, hikmet ve adalettir. Terbiye ve idare bu üç ismin üstünde duran veya bu üç temel üstünde yükselen bir icraat ve fiildir.

Biz rububiyeti genelde bir insanın beslenip büyütülmesi şeklinde anlarız, lakin bu besleyip büyütme işleminde Allah’ın diğer isimleri de tecelli eder.

Mesela, bir bedenin gelişmesinde ve büyümesinde azalar hikmet ve adilane tertip edilmez ise, bu gelişme ve büyüme şefkatli ve adil olmaz. Burnun iki metre uzunlukta değil de yüzün genel görünümüne uygun bir boyutta olması, Allah’ın adalet ve hikmetinin bir esasıdır. İnsan kulağının filin kulağı gibi olması diğer azalara bir haksızlık ve ölçüsüzlüktür, dişlerin fil dişi gibi olması hem hikmete uygun düşmeyen bir haldir hem de insan için şefkatsiz bir tasarım olur ve hakeza.

Demek vücudumuzdaki her bir aza ve hücrenin mükemmel bir şekilde tasarlanması ve ölçülü bir şekilde beslenmesi ve büyümesi, rububiyetin en önemli bir rüknüdür. Bütün bu ince tasarım ve latif beslenmelerin hepsi Allah’ın Adil, Hakim ve Rahim isimleri ile gerçekleşiyor. Demek, rububiyeti rububiyet yapan bu isimlerin tecellisidir.

Rabubiyetin mutlak olması ise, en başta izah edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın her zamanda her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesidir. Öyle ki, en küçük bir karınca dahi bu terbiye ve tedbirin dışında değildir. Yani Allah bütün yaratılmışların Rabbidir. Mahlukatı ile konuştuğu zaman da bu mutlak Rablik unvanı ile konuşur. Konuşması belli bir zümre ya da mahlukata mahsus değildir.

Kur’an "Allah Rezzak’tır" derken, sadece insanların Rezzak’ı değil, rızka muhtaç bütün canlıların adına ve namına "Rezzak" der. Aynı mana Rububiyeti için de geçerlidir. Hitabının arkasında nasıl diğer isimler azami bir mana ile duruyorlar ise, aynı şekilde rububiyet sıfatı da azami ve mutlak bir şekilde duruyor. Yani rububiyet ile terbiye olunan bir kuş da "Kur’an benim Rabbimin kitabıdır "diyebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...