Block title
Block content

Kur’an’ın indiği dönemde insanlar ümmi miydi? Peygamberimiz'in de ümmi olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu dönemdeki ilk muhatapları olan Arapları “ümmiler” diye vasfeder.

“O Allah ki, ümmîler içinde kendilerinden bir peygamber gönderdi.”(Cuma, 62/2)

Bir başka ayette ise, Yahudilerden olan "ümmiler" şöyle anlatılır:

“Onların bir kısmı ümmîlerdir. (Bunlar), Kitabı bilmezler. Ancak bazı kuruntular bilirler ve onlar sadece zanda bulunurlar.”(Bakara, 2/78)

Not: Hz. Peygamber (asm) de ümmidir. Ancak o’nun ümmi olması, bir nakısa değil, bir kemaldir. Âlemlerin Rabbi, o en büyük peygamberi kimseye talebe etmedi. Vahiy ile “oku” emrini alan o Nebiyy-i Ümmî (asm), kâinat kitabını Rabbinin ismiyle okudu. Ondaki hikmetleri, ince mânâları, gayeleri anlattı. İnsanın mahiyetini, hakikatini, vazifesini öğretti. İnsanlık âlemine Kur’an’ı tâlim etti.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...