Block title
Block content

Kur'an'ın istikbale dair verdiği gaybî haberlere örnek olarak ilgili metinde bir kısım ayetler nazara verilmiş; bunları açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte Kur'an-ı Hakîm, Hz. Peygambere der:

"Sabret; Allah'ın vaadi haktır."(1)

“İnşaallah, hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak Mescid-i Harama gireceksiniz... O Allah ki, bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hak din ile ve hidayetle gönderdi."(2)

"Bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Öncesinde ve sonrasında emir Allah'ındır."(3)

"Kimin mecnun olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler."(4)

“Yoksa onlar, ‘O bir şairdir; onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz.’ mu diyorlar? De ki: Bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”(5)

"Allah seni insanlardan koruyacaktır."(6)

"Eğer yapamadıysanız -ki asla yapamayacaksınız-…"(7)

"Onlar (Yahudiler) ölümü hiçbir zaman temennî etmeyecekler."(8)

 “Onlara âyetlerimizi âfakta ve kendi nefislerinde göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine iyice belli olsun.”(9)

“De ki: Eğer bütün ins ve cin bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun bir benzerini meydana getiremezler.”(10)

“(Sizden kim dininden dönerse) Allah öyle bir kavim getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı izzet sahibidirler; Allah yolunda cihad ederler ve kınayanların kınamasından da korkmazlar."(11)

"De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Size âyetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız."(12)

"De ki: O Rahmân'dır; Ona inandık ve Ona tevekkül ettik. Kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bileceksiniz."(13)

"Sizden iman edip salih amel yapanlara Allah vaad etmiştir ki, kendilerinden önceki mü'minleri nasıl kâfirlerin yerine getirdiyse, onları da şimdiki kâfirlerin yerine, yeryüzünde hâkim kılacak, onlar için razı olduğu İslâm Dinini onların kalblerinde sağlamlaştıracak ve korkularını emniyete çevirecektir."(14)

İşte bunlar gibi çok âyetlerin ifade ettiği gaybî haberler, aynen doğru olarak çıkmıştır.

İşte pek çok itirazlara ve tenkitlere maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir Zâtın lisanından böyle tereddüdsüz, tam bir ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir güveni hissettirir bir tarzda böyle gaybî haberler kat'iyyen gösterir ki; o Zât, Üstad-ı Ezelî'sinden ders alıyor, sonra söylüyor.

Dipnotlar:

(1) Rûm, 30/60.
(2) Fetih, 48/27-28.
(3) Rûm, 30/3-4.
(4) Kalem, 68/5-6.
(5) Tûr, 52/30-31.
(6) Mâide, 5/67.
(7) Bakara, 2/24.
(8) Bakara, 2/95.
(9) Fussılet, 41/53.
(10) İsra, 17/88.
(11) Mâide, 5/54.
(12) Neml, 27/93.
(13) Mülk, 67/29.
(14) Nur, 24/55.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
Yukarıdakilere ilave pek çok yapılabilir amabir tanesini daha eklemek istiyorum müsaadenizle: Senelerce öncesinde (sanırım 8 sene civarıydı) TEBBET SURESİ nazil olur. Surede EBU LEHEB'in kafir olarak öleceği ilan edilir ki bu muazzam bir gaybi mucizedir. Çünkü EBU LEHEB, sırf KURAN'ın davasını çürütmek pahasına inanmasa bile İNANDIM DERDİ; ama çok enteresandır, EBU LEHEB buna bile yeltenmemiş. SORU ŞU: PEYGAMBER OLMAYIP PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN biri, böyle riskli bir işe girişip de BÖYLE BİR SURE UYDURUR MU HİÇ? Hiç bir akıl sahibi beşer, iddiasını çürütecek böyle müthiş riskli bir işe elbette girişmez. O halde söz gaybı bilmeyen Hz. Peygamber'in değil, gaybı bilen ALLAH'IN SÖZÜDÜR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...