Block title
Block content

Kur'an'ın kainata bir tercüme, bir tefsir olması; kainatı Kur'an'dan daha büyük yapmaz mı? Kainat; Kur'an'dan kıymetli ki onu açıklama ihtiyacı var denebilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri; Allah’ı bize tarif edip tanıtan delilleri, ana hatları ile üç sınıfa ve üç kategoriye ayırıyor: Bunlardan birisi; kainattır. Evet kainatta herbir şey Allah’ı bize isim ve sıfatları ile tanıtıyor. Bütün fen ilimlerinin beyan ettiği hikmet ve faydalar, Allah’ı bize isimleri ve sıfatları ile tarif eden bir ser levhadır. Kainat Allah’ın kudret sıfatından meydana çıkan tekvini bir kitaptır. Risale-i Nur'un ekser risaleleri bu delilleri zikrediyor.

Allah’ı bize tarif eden diğer külli delil ise Peygamber Efendimiz (asv)'dir. Evet Peygamber Efendimizin (asv) getirdiği İslam dini ve nuru, insanlığa Allah’ı tanıtıp güzelce tasvir etmiş ve halen de etmektedir. 

Allah’ı bize tarif eden üçüncü ve en büyük delil ise Kur’an-ı Kerim'dir. Evet Kur’an hem Peygamber Efendimizin (asv) rehberi ve muallimi hem de kainat kitabının nasıl ve ne şekilde okunması gerektiğini bize tarif eden en mükemmel en azam bir rehberdir. Kur'an Allah’ın kelam sıfatının bir tecellisi olması hasabı ile birinci sıra onundur.

Kur’an’ın bize kainatı tercüme etmesi ve nasıl okunması gerektiğini tarif etmesi, makam itibari ile kainattan aşağı olduğu anlamına gelmez. Tam aksine kainatın Kur’an’ın tercüme ve tarifine muhtaç olması, Kur’an’ın rütbe ve makamca yüksek olduğuna bir karinedir. Bahsi geçen yerdeki sıralama alttan üste doğru gidiyor. En azamı en son zikrediliyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...