Block title
Block content

Kur'an'ın kelimat-ı İlahiye cihetinde bütün kelamların en üstünde olduğunu söylüyor Üstad. Kur'an Levh-i Mahfuz içerisinde yer aldığına göre, Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'un da en değerli bölümü olduğunu söyleyebilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Böyle bakmakta bir sakınca olmaz. Zira Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için, onun makamına hiçbir mahlukat yetişemez. Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) de Kur’an’ın bir şakirdi ve talebesidir.

"Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..."

"... Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi..."(1)

Yukarıda vermiş olduğumuz iki cümlede de "Kur’an ezeli ve ebedi" olarak vasıflandırılıyor. Ezeliyet ve ebediyet ancak Allah’a ait bir sıfat olduğuna göre, Kur’an ezeli ve ebedi kelam sıfatını temsil etme noktasından her mahluktan üstün ve mukaddestir, denilebilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2494 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...