Block title
Block content

Kur’an’ın lafzında, manasında, ilminde, bahislerinde olduğu gibi üslubunda da camiiyet var ve bu da bir mucizedir; bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'anın üslûbunun o kadar hayret verici bir cem'iyeti var ki, bir tek sure, kâinatı içine alan Kur'anî bir okyanusu içine alır. Bir tek âyet, o surenin hazinesini içine alır. Âyetlerin çoğu, her birisi birer küçük sure, surelerin çoğu, her birisi birer küçük Kur'andır. İşte şu, mucizane vecizlik, büyük bir lütf-u irşaddır ve güzel bir kolaylaştırmadır. Çünkü herkes, her vakit Kur'ana muhtaç olduğu halde, ya kalın kafalılığından veya başka sebeplere binaen her vakit bütün Kur'anı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar, Kur'andan mahrum kalmamak için; her bir sure, birer küçük Kur'an hükmüne, hattâ her bir uzun âyet, birer kısa sure makamına geçer. Hattâ Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de dercedilmiş olduğuna ehl-i keşif ittifak etmiştir. Şu hakikata delil ise, tahkik ehli kimselerin icmaıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...