Block title
Block content

"(Kur'an'ın) meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"(Kur'an'ın), meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir."(1)

Kur’an’ın makamı ve rağbet görülmesi, delil ve ispata ihtiyaç kalmadan, akıl tarafından birden takdir edilen bir meseledir.

Ayrıca Kur’an’ın makam ve mevkii bütün insanların, cinlerin ve meleklerin kabulü olması ve ona olan rağbet ve teveccühün bütün kelam ve kitaplardan üstün ve  fazla olmasıdır.

En avamdan tut ta en havas tabakaya kadar, Müslümanların Kur’an’a olan hürmet ve saygısı ve en az yılda bir defa hatmedilmesi, hatta beş on yaşlarındaki çocukların onu hıfz edip hafız olması, ona olan teveccüh ve rağbeti delilsiz ve ispatsız bir şekilde hads-i sadık (Aklın bir şeyi delile ihtiyaç duymadan idrak edip kabul etmesi, sürat-i intikali akli diye de tarif edilir) ile gösterir. 

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...