Block title
Block content

"Kur'ân’ın muhatabları içinde ekseriyeti teşkil eden avâma karşı küllî hakikatları ve derin ve umumî düsturları, me'luf ve cüz'î suretler ile gösterilsin..." Bu saklı olan küllî düsturlar ve gayeler kimler içindir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu küllî manalar havas tabakası içindir. Bunun bir misâli, kâinat kitabında da görülmektedir. Şu âlemin suyundan, havasından, toprağından ve güneşinden herkes istifade eder, ama, ondaki  gizli mânaları ancak fennî ilimlerde mütehassıs olanlar keşfederler ve bu onlar için ayrı bir üstünlük sağlar.

Daha önce, Üstadımızın İhlas Sûresi için vazettiği  işarî manaları beyan etmiştik. Kısaca tekrar edelim:

“O doğurmadı ve doğurulmadı.” âyetini avam insanlar zâhir manasıyla değerlendirirken, Üstat Hazretleri bunun “doğanların ve  doğuranların ilah olamayacaklarına” işaret ettiğini beyan eder. Keza, tabiattaki sebepler ve onlardan doğan neticeler de İlâh olamazlar; ayet-i kerîmenin külliyetinde bunlara da işaret vardır.

Yine, İkinci Lem’a’da Eyüp aleyhisselâmın “Ya Rab! Zarar bana dokundu.” buyurmasını Üstat Hazretleri “lisanen zikrime ve kalben ubûdiyetime halel veriyor” şeklinde yorumlamıştır. Nurlarda,  bedene  “ruhun hanesi” denildiği  göz önüne alındığında  “Zarar bana dokundu.” ifadesinin “Zarar ruhuma ve  kalbime dokundu.” gibi ince bir manaya işaret ettiği anlaşılır. 

Avam insanlar, bu âyet-i kerîmeyi  Hz. Eyyub’un ıstıraplarının çok arttığı şeklinde anlarken, Üstat Hazretleri konuya ruh ve kalb yönüyle nazar etmiş ve bedene gelen zararların insanın hanesine gelen zararlar gibi olduğunu, ruha gelen zararların ise bizzât onun kendisine dokunduğunu  ders vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...