Block title
Block content

Kur'an'ın, muhtelif meslek ve meşreplere sahip olmalarına rağmen veliler, sıddıklar, arifler ve muhakkikler gibi ekollerin ayrı ayrı ihtiyaçlarını görür nitelikte bir kütüphane olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların fıtratları, meslek ve meşrepleri aynı değildir; duygusal, asabi, heyecanlı ve benzeri gruplandırma yapılarak farklı insan tipleri kategorize edilebilir. Aynen öyle de veliler, sıddıklar, arifler ve muhakkikler gibi insanlık âleminin iftihar edeceği guruplar da bulunmaktadır.

Veliler, velayet mertebesinde yükselmek suretiyle Allah dostu olanlardır; sıddıklar özü, sözü dosdoğru olanlardır; arifler Allah'ın tanımak ve bilmek noktasında mertebe kateden, marifetullahta derinleşenlerdir; muhakkikler de inceden inceye mânevî meseleleri araştıran ve bu manada çalışma yapanlardır.

Bu dört gurup elbette kaliteli insanlar sınıfındandır ve bu guruplar farklı meşrep ve mesleklere sahiptirler. Mesela, Muhyiddin-i Arabî kalp ağırlıklı birisidir, buna mukabil İbn-i Teymiye gibi yalnız akılla gidenler de vardır; hepsi ihtiyaçlarını Kur'an'dan temin etmişlerdir. Dolayısıyla Kur'an farklı meşrep ve meslekte olanları doyuran bir söz sofrasıdır diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...