Block title
Block content

Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak Bakara Sûresinin ilk ayetleri veriliyor; bu ayetlerde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman İşaratu’l- İ’cazda aynı örneği şöyle açıklar:

Bil ki: Bahsinde bulunduğumuz, “İşte şu, o yüce Kitap. Onda hiç bir şüphe yok. Müttakiler için bir hidayettir.”[1] âyetlerinin cümleleri arasında atıf halkalarıyla bir bağ yoktur. Çünkü aralarında tam bir ittisal ve teanuk vardır. Tamamı önceki ve sonraki ile birbirine sımsıkı tutunmuştur. Bunlardan her biri, bir cihetle bütününe delil olduğu gibi, diğer cihetle de her birinin neticesidir.

Bu âyet üzerindeki i'câz, birbiriyle kenetlenmiş, iç içe girmiş on iki münasebet çizgisinin nakşıyla nakışlanmıştır.

Tafsil istiyorsan şuna dikkat et:

الٓمٓۚ mana olarak şuna ima eder: “İşte bu, kendisiyle meydan okunan kitap! Var mı meydana çıkan!” Sonra, O’nun mu’cize olduğuna telvih eder.

ذَلِكَ الْكِتَابُ  “İşte şu, o yüce Kitap” ibaresini tefekkür et. Çünkü o, sarahaten şunu bildirir: O, kardeşi olan diğer kitaplara ziyade gelmiş ve onlardan üstün olmuştur. Sonra, müstesna, mümtaz ve misli getirilmez olduğuna telmih eder.

لَا رَيْبَ فِيهِ “Onda hiçbir şüphe yok” manasına dikkat et. Bu ifade, Kur'an’ın şekke mahal olmadığını ifade ettiği gibi, yakîn nuruyla münevver olduğunu da ilan eder.

Sonra هُدًى لِلْمُتَّقِينَ “Müttakiler için bir hidayettir” ifadesine bak. Çünkü bu, Kur'an’ın doğru yolu gösterdiğini sana anlattığı gibi, onun hidayet nurundan tecessüm etmiş olduğunu da ifade eder.

İşte, bunların her biri, birinci mana itibarıyla arkadaşlarına bir delil ve ikinci mana itibarıyla da onlardan her birine bir netice olur.

Oniki rabıtadan üç tanesini misal olarak zikredeceğiz, diğerlerini sen kıyas edebilirsin.

1.   الٓمٓۚ  Bu Kur'an her muarıza meydan okuyor. Öyleyse en mükemmel kitaptır. Öyleyse yakînîdir. Çünkü kitabın kemâli yakîn iledir. Öyleyse insan için mücessem hidayettir.

2. ذَلِكَ الْكِتَابُ  Kur'an, emsaline üstün geldi. Öyleyse mu’cizdir, mümtaz ve müstesnadır. Çünkü O’nda hiç bir şekk yoktur. Çünkü o müttakilere doğru yolu gösterir.

3. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  İstikametli yola irşad eder. Öyleyse yakînîdir. Öyleyse mümtazdır. Öyleyse mu’cizdir.

Diğerlerini sen istinbat edebilirsin.[2]

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/1-2.

[2] Nursi, İşaratu’l- İ’caz, s. 72-73.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...