"Kur’ân’ın otuz üç âyet-i azîmesini tefsir eden Otuz Üç Pencere..." Otuz Üçüncü Söz’de daha çok ayet var, kastedilen ayetler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"4. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi güneş gibi ispat eden ve Kur’ân’ın otuz üç âyet-i azîmesini tefsir eden Otuz Üç Pencere namındaki Otuz Üçüncü Mektup ki, sırr-ı tevafukla beraber kıymet-i ilmiyesi ve edebiyesi itibarıyla ehl-i tevhidce yalnız maddeten bin lira kadar ehemmiyetli olan risaleyi..."(1)

Bazı yerlerdeki rakamlar birebir kastedilmeyerek, kesreti ifade, kılletten kinaye, asgari / azami gibi anlamlara gelebiliyor. Dolayısıyla biz burayı "Tevhidle doğrudan alakalı 33 ayet burada her bir pencerede işlenmiş veya her bir pencerede en az bir ayet tefsir edilmiş." şeklinde anlıyoruz.

Elbette başka yorum ve izahlar da yapılabilir.

(1) bk. Barla Lâhikası, 280. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...