Block title
Block content

Kur'an'ın, şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri olması nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, gaybı ve şehadeti bilendir. (bk. En’am, 2/73; Tevbe, 9/105; Ra’d, 13/9; Secde, 32/6;..)

Bu ifade “gayb ve şehadet âlemi” tabirlerine menşe olmuştur. Gayb, görmediğimiz âlem; şehadet ise, gördüğümüz âlemdir.

Kur’an hem görmediğimiz, hem de gördüğümüz âlemi bize tefsir eder. Mesela, melekler ve cinler görmediğimiz âlemin sakinleridir. Kur’an, bitkiler ve hayvanlardan bahsetme rahatlığında, o gaybi âlemlerden bize anlatmaktadır.

Keza O, gördüğümüz âlemde görmediğimiz manalara dikkat çekmektedir. Mesela, dağlar ve ağaçlar gördüğümüz varlıklardır. Ama bunların Allah’ı zikretmesi ve O’na tesbihte bulunması, kendi aklımızla ulaşamayacağımız manalardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...