Block title
Block content

Kur'an'ın tarifi bölümünde "Ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi." geçiyor. Ahirette de tercümanlık devam edecek mi, "ebedi" kelimesinden bunu mu anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için, belli bir zamana belli bir döneme mahkum edilemez. O bütün zamanları içine aldığı gibi ezelden gelip ebede gidecek sonsuz bir kelam-ı İlahidir.

Kur’an sadece maddi alemi tarif eden ve maddi alemle sınırlı bir tercüman değil; başta Allah’ın Zat-ı Akdesi ve sıfatları olmak üzere ahiret, esma, cennet, cehennem gibi ebedi alemleri de tarif eden ezeli ve ebedi bir tercümandır.  

Dolayısı ile Kur’an, nasıl bu dünya hayatında bizim rehberimiz ve kitabımız ise, ahiret hayatında da aynı şekilde rehberimiz ve kitabımız olmaya devam edecektir. Cennette müminler onu tilavet etmekten ve manasını tefekkür etmekten büyük bir keyif ve lezzet alacaktır.   

Abdullah b. Ömer’in anlattığına göre, Peygamberimiz (asv) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü oruç ve Kur’an kul için şefaat edecekler. Oruç 'Ya Rab! Ben bu adamın yemek yemesine ve isteklerini yerine getirmesine engel oldum. Ne olur beni onun hakkında şefaatçi yap.' diyecektir. Kur’an da 'Ben bu adamın geceleri uyumasına mani oldum. Ne olur beni onun hakkında şefaatçi kabul et.' diyecektir. Böylece ikisi de o adam hakkında şefaat edecekler.”(1)

"Kur'ân'ı okuyup ona sahip çıkan kimseye (âhirette): 'Oku ve (Cennet'in derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira makamın okuduğun en son âyetin seviyesindedir.' denir."(2) 

Dipnotlar:

(1) bk. Taberanî’nin “el-Kebîr”deki bu rivayeti sahihtir, demiştir: Zevaid, 3/181.

(2) bk. Ebu Davud Vitr 20; Tirmizî, Sevabü'l-Kur’ân, 18.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 883 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...