Block title
Block content

Kur'an'ın üslûbundaki bedaat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, kendine has bedi bir üsluba sahiptir. Üslûb, ifade tarzı demektir. Her hatibin bir konuşma tarzı vardır.  Üslûbu teşekkül etmiş bir insan, nerede olursa olsun, ifadelerinden hemen tanınır. "Üslûb-i beyan, aynıyla insan."[bk. Yıldırım, Suad, Kur'ân İlimlerine Giriş, Ensar Yay. İst. 1983, s. 122] şeklinde özetlenen bu durumu,  bazıları şöyle ifade eder:

"Ağzınızı her açışta, başkaları oradan içinizi seyreder."

Üslûbu teşekkül etmiş, belli bir kimlik kazanmış olanların imzaları, Tahiru'l-Mevlevi'nin dediği gibi, yazılarının altında değil, satırlarının arasında bulunur.[Mevlevi, s. 178.] Söz gelimi, Necib Fazıl gibi bir şairin ifadelerine aşina birisi, onun bir başka şiirini okuduğunda,  şiirin sonunda "Necib Fazıl" imzasını görmeden şiirin kime ait olduğunu bilebilir.

İşte Kur’an, kendine has bir üslupla, yani ifade tarzıyla hakikatleri beyan eder. Bu üsluba dikkat eden kimse, Kur’an’ın "kelamullah" olmasında herhangi bir tereddüt hali yaşamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...