Block title
Block content

KUR’ÂN’IN VAZİFE-İ ASLİYYESİ

 
Daire-i rububiyet denilince, Cenâb-ı Hakk’ın zâtı, şuunatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri anlaşılır. Allah, kendini insanlara, en büyük bir lütuf olarak, en mükemmel mânâda Kur’ân ile tanıtmıştır.

“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” âyetindeki ibadet lâfzını, müfessirlerimiz mârifet olarak izah ederler.

Mârifet, “Allah’ı tanıma, O’na hakkıyla iman etme ve bu iman şuuruyla ömür sürme” demektir.

İlâhî mârifet dersini en ileri seviyesiyle Kur’ân vermiştir.

Kur’ân’ın ikinci maksadı, “Daire-i ubudiyyetin vezaif ve ahvâlini tâlim”dir.
İnsan, Rabbine nasıl kulluk edecektir? O’na nasıl ve ne şekilde ibadet edecek ve bir kul olarak hayatını nasıl düzenleyecektir?

Kur’ân-ı Kerim’de ve Allah Resûlünün (asm) sünnetinde hayatın her safhasına ait düsturlar mevcuttur. Farz ve vacip ibadetlerden, sünnetlere, yeme içme adabından ticaret hayatına, devlet yönetiminden harp hukukuna kadar her sahada İslam dininin getirdiği hükümler vardır.

Paylaş
Yükleniyor...