"Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur’ân" ifadesini, kâinatın insanda gizli olması zaviyesinden inceler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allahu a’lem, o tulûun sebeb-i zâhirîsi: Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur’ân onun başından çıkmasıyla zemin divâne olup, izn-i İlâhî ile başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarka olan seyahatini irade-i Rabbânî ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tulûa başlar."(1)

Nasıl güneş ışığı ile dünyamızı aydınlatıyor, ısısı ile dünyamızı ısıtıyor ise, Kur’an da manevi bir güneş olup gönül dünyamızı aydınlatıp fikir bahçemizi ışıklandırıyor. Kalpteki gaflet buzullarını eritip fikir tortularını törpülüyor. Bize hakkın yolunu ve istikametin ayarını ders veriyor. Bize hem dünyada hem ahiret alemlerinde şaşmaz ve şaşırtmaz bir rehberlik yapıyor. Kâinatın sırlarını çözüp aklın imdadına koşuyor. Kur’an, aklı alıp yüksek ve aşkın alemlerde dolaştırıyor. Değil bu süfli alemleri ta öteleri bize tarif ediyor.

Mesela, insan şahsi kuvvet ve fikri ile ölüme baksa, ölümü bir yokluk, kabri ise dipsiz bir karanlık kuyu olarak tevehhüm eder. Ama iman ve Kur’an nazarı ile baksa, ölüm ebedi bir saadetin başlangıcı, sonsuz bir kavuşmanın girizgahıdır. Demek kuru akıl ölümün sırrını çözemiyor, Kur’an’ın dersine ve terbiyesine muhtaçtır.

Hazreti Peygamber (asm) hem kâinat kitabını insanlığa ders veren bir muallim hem de kendi zatı itibarı ile Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını üzerinde gösteren küçük bir kâinat ve parlak bir aynadır. Evet onun tavrı, ahlakı, konuşması, susması, oturması ve kalkması, tamamı ile Allah’ın isimlerinin manasını ders veren canlı bir okul gibidir. Kâinatta azametle tecelli eden ilahi isimler Hazreti Peygamber (asm)'in mahiyet aynasında daha görünür ve okunaklı bir şekilde tecelli ediyor.

Kur’an’ın nuru ve hidayeti dünyadan çıktığı zaman, yani insanlık İslam’ı tamamı ile inkâr ettiği bir durumda kâinatın misyonu bitmiş olacaktır. Çünkü kâinat kitabı ancak bu nur ve hidayet ile anlaşılıyor. Işığın olmadığı yerde eşya görünmez ve manasız olur.

Kur'an'ın küre-i arzın aklı olması, eşyayı doğru ve hidayete uygun bir şekilde okumanın adıdır.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...