"Küre-i arz simasında, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-yı Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeryüzündeki bütün bitkilerin ve hayvanların tedbir ve terbiyesinde benzerlik, mükemmel bir uyum, bir intizam, bir insicam, bir lütuf ve merhamet görünüyor.

"Teşabüh" benzerlik demektir. Bir karıncayı kim tedbir ve terbiye ediyorsa, yani onun gözünü, midesini, ayaklarını kim takıyor, rızkını kim veriyorsa, aynı kuvvet ve merhamet arı, fil, aslan, koyun gibi diğer hayvanatı da tedbir ve terbiye ediyor. Bu hayvanların tümünün ikişer gözü vardır, bu gözler onların simalarında simetrik olarak yer almıştır. İşe bu vaziyet bir teşabühtür.

Keza bütün canlıların ya nutfe ya yumurta veya çekirdeklerinde onların bütün plan ve programı manevi kader kalemiyle yazılmıştır. Bu hususta da bir teşabüh vardır. Çekirdeğin ağaç olarak, yumurtanın tavuk olarak, nutfenin insan olarak tekâmül ettirilip dünya yüzüne çıkarılmalarında da bir teşabüh vardır. Örnekler artırılabilir.

Bu açıdan bakıldığında, bütün bitkilerin ve hayvanların idare ve iaşe edilmesinde bir benzerliğin olduğu görünür. İşte bütün bu tasarrufların ilahi rahmetle tayin ve tanzim edilmeleri Rahman ismine işaret eder.

Tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhamet fiilleri de Cenab-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine işaret eder. Kâinatın yüzünde görünen mükemmel uyum ve ahenk, mutlak ve mükemmel bir iradeye, sonsuz bir ilim ve kudrete işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

marlamentt

Öncelikle böyle bir hizmeti hayata geçirenlerden Allah Razı Olsun

Küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor

Nasıl nebatata ve hayvanata bu kadar rahmetiyle merhametiyle intizamıyla terbiye ve tedvir eden Allah İnsanlarıda böyle terbiye ve tedvir eder ki insan, kendi vücüdunda olan mucilere biraz dikkat ile nazar etse o nazar ile görecekki kendi vücudunda yapılan mükemmel işler kendi vücudunda olan o mükemmel fabrikalar kendi lisani halleriyle Allahı ispat eder. Allah bu hizmeti bize sunanlardan razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Keşşaf123

https://www.tzv.org.tr/#/haber/3272

burada okuduğuma göre bitkilere dahi birer göz takıldığı keşfedilmiş demek ki zahirde dahi var bir intizam bir teşabüh benim merak ettiğim aslında buydu biyolojik olarak araştırıldığında batnında her hayvan ve bitkinin dahi insanların birbirine benzer yapıları bulunmakla kainatın tek elden çıktığını gösteriyor

https://www.biyologlar.com/bitki-ve-hayvan-hucrelerinin-ortak-ozellikleri

Ben Vahidiyet tecellisini merak etmişim meğerse ama merlamentt'in de dediği gibi insan kendine baksa zaten bir sürü Ehadiyet ve Vahidiyet tecellisi zuhur eder

Rabbim bizi kendini birleyenlerden eylesin,ihlasta daim etsin amin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...