Block title
Block content

"Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta’dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya, iletişim ve ulaşım vasıtalarının gelişmesi ile küçük bir köy şeklini almıştır. Buradaki köy ifadesi, insanların birbirinden haberdar ve alakadar olması ciheti iledir. Dünyanın bir ucundaki olay; televizyon ve radyo gibi haberleşme vasıtaları ile anında beriki ucuna ulaşıp, kendi ile meşgul edebiliyor. İnsan bu ulaşım araçları sebebi ile dünyanın her yeri ile alakadar olabiliyor. Bu da insanı oyalayacak ve meşgul edecek şeylerin çoğalması demektir. Bunların büyük bir kısmı sefahat ve ahlaksızlık olduğu için, insanları yoldan çıkaran şeylerinin sayısında bir artış oluyor demektir.

Mesela; Amerikada bir ahlaksızlık icat olsa, anında bizim ülkemize düşüyor. Bu da insanlarımızın gaflet ve dalaletine yardımcı olmak demektir.

Maalesef günümüzdeki bu iletişim araçları hayrın elinde değil, şerrin elinde bir silahtır. İnsanların yoldan çıkmalarında daha ziyade kullanılır bir haldedir, Üstad Hazretleri işte bu noktaya gönderme yapıyor. Yoksa iletişim ve ulaşım araçlarını kötülemiyor. Onların şer ve çirkinlik hesabına kullanılmasına işaret edip zemmediyor.

Özet olarak; Batının bozuk medeniyeti, iletişim araçlarının gelişmesi ile daha da bir hız kazanarak, insanlığı gaflet ve dalalete sürüklüyor demektir. Aynı iletişim araçları hayırda vasıta olsa idi, bu kez de iman ve ahlakın hızla yayılmasında bir araç olacaktı demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...