"Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur." Kusurunu görmemek, nasıl kusurdan büyük kusur olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kusur olarak görmediği bir şeyden dolayı pişmanlık duyup tövbe ve istiğfar etmez. Eğer yaptığı işin yanlış olduğunu, hata yaptığını ve kusur işlediğini bilirse, o zaman pişmanlık duyar, vicdanen bu durumdan rahatsız olur, tövbe ve istiğfar eder. İstiğfar ve tövbe, insanın kusurlarının ve günahlarının farkına varıp bundan pişmanlık duymasıdır. Evet, kusuru görmek kusuru terk etmenin yarısıdır. Allah, pişmanlık duyup tövbe ve istiğfar eden kullarını affeder. Tövbe, rücü etmek, pişman olmak ve yaptığı günahları terk ederek Cenâb-ı Hakk’a yönelmektir.

Meselâ, bencil ve kibirli birisi kendini bencil ve kibirli görmediği için o kötü hasletlerinden vazgeçmiyor ve bu durumdan hiç rahatsız olmuyor. Oysa kusurunu görebilse, kalbinde ve vicdanında bir pişmanlık ve rahatsızlık hisseder ve onlardan kurtulmanın çarelerini arar.

Doktor hastalığı teşhis etmeden tedaviye geçemez. Doktorun teşhisi ile insanın kusurunu görmesi aynı şeydir. Her iki durum da kusurun ne olduğunun görülmesi ve bilinmesidir.

Şeytanın en mühim bir desisesi ve oyunu da, insana kusurunu göstermemesi ve itiraf ettirmemesidir. Tâ ki, o insan istiğfar ve tevbe edip Allah’a sığınmasın. Şeytanı dinleyen ve nefsine mağlup olan insan, kusurunu görmek istemez; görse de, avukat gibi kendini savunur.

Kusurun görülememesinin, kusurun kendisinden daha büyük olması, kusurun kronikleşip sahibini manen ölüme götürmesinden dolayıdır. Teşhis edilemeyen hastalık nasıl sinsi bir şekilde bedeni ölüme götürür ise, manevî kusurlar da sahibini öylece felakete götürebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...