Block title
Block content

"Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Hakim, geçmiş semavi kitapların bozulmamış, tahrife uğramamış esas ve hak olan kısımlarını onaylıyor, onları doğruluyor ve ispat ediyor. Tahrif edilmiş, bozulmuş olan kısımlarını ise doğrusunu göstererek düzeltiyor.

Mesela, İncil’de ve Tevrat’ta var olan, Allah’a iman, cennet ve cehenneme iman, meleklere iman gibi iman esaslarını daha ikna edici ve açık olarak teyit ve tespit ederken. Aynı zamanda, papazlar tarafından İncil’e sokuşturulmuş: “Mesih İsa Allah’ın oğludur”, "rahiplerin günah çıkarması", "melekler Allah'ın kızlarıdır," gibi sapık fikirleri de reddedip düzeltiyor.

- Yine Hazreti İsa'nın (a.s.) Yahudiler tarafından katledilmeyip, göğe yükseltildiğini ifade ederek, olayın gerçek boyutunu göstererek, insanlığı talim ediyor.

- Tevrat’ta peygamberlere olan iftira ve asılsız yakıştırmaları reddedip, onları temize çıkarıp, gerçek liyakatini veriyor.

- Daha buna benzer birçok, yanlış  ve dinin aslına yakışmayan iftiraları Kur’an düzeltip, temizliyor. İncil ve Tevrat'ta da kabul edilen imanın esasını ve rükünlerini de daha ikna edici ve keskin bir üslup ve ispat ile onları teyit edip insanlığa ders veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2415 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...