Block title
Block content

" Kütüb-ü Sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde, musahhihane hakikat-ı vakıayı faslediyor. " Kur'an'ın, Tevrat ve İncil gibi kitaplarla ittifak halinde olması gerekmez mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İncil ve Tevrat’ın tahrif edildikleri ayetle sabittir.

"Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla 'İnandık!..' diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(in hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler ve sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler." (Maide, 5/41)

“Onlardan bir grup var ki, Kitâp'da olmayan bir şeyi, siz Kitâp'dan sanasınız diye dillerini Kitab’a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitâbın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: ‘O Allah katındandır.’ derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (Âl-i İmrân 3/78)

Kur’an’ın ittifak ettiği noktalar tahrife uğramamış noktalar iken, tashih ettiği noktalar ise tahrife uğramış noktalardır. Kur’an’ın iniş gerekçelerinden birisi de bu tahrif meselesidir. İncil ve Tevrat bozulduğu ve İlahi niteliğini yitirdiği için, Allah Kur’an’ı inzal etmiştir.

Üstad Hazretlerinin bu ifadesi Kur’an’ın meseleye olan vukufiyet ve hakimiyetini gösteriyor. Yani Kur’an Allah’ın kelamıdır ki, eski kitapları hem onaylıyor hem düzeltiyor. Hakim ve vakıf olmayan bir kitap bunu yapamaz. Demek Kur’an Allah kelamıdır.

Diğer bir husus ise, şeriatlar zamanın gereklerine ve ilcaatlarına göre tanzim edilmiştir. Hazreti İsa'nın (as) dönemindeki sosyal yapı ve bu yapıyı tanzim eden şeriat ile Hazreti Peygamber Efendimizin (asm) dönemindeki sosyal yapı ile bu yapıyı tanzim eden şeriat arasında çok farklar vardır. İnsanlık basitten mükemmele doğru  tedrici bir şekilde terakki ve tekemmül ettiği için, her dönemin kendine özgü şartları ve şeriatları vardır. Bu sebeple Allah binlerce peygamberler ve onlara mahsus şeriatlar göndermiştir. Tashihi bu manada da anlayabiliriz. Tabi bu şeriatlar arasındaki farklılıklar esasta değil, teferruattadır. Yani iman ve ibadette değil, içtimai ve siyasi konulardadır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2260 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

tilmizz
Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...