Block title
Block content

"Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." Bu ifadelere Kur'an'dan örnek var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın altı rüknü ve temel bazı ibadetler konusunda Kur’an, Tevrat ve İncil ile ittifak içindedir ve onlara muvafakat etmiştir. Tevrat ve İncil de aynı Kur’an gibi Allah’ın varlığını, ahireti, melekleri, kaderi, kitaplara imanı, nübüvveti ibadetlerden orucu, duayı, sadakayı kabul etmektedirler.

Mesela oruç hakkında ayet şu ifadeleri kullanmaktadır: 

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz."(Bakara, 2/183)

Tevrat ve İncil’in içine sonradan karışmış olan şirk ve hurafeler ise, Kur’an tarafından temizlenip düzeltilmektedir. Teslis inancı, meleklere erkek ve dişiliğin isnat edilmesi, ruhban sınıflarına rububiyet verilmesi, insanın günahkar doğmasına inanılması gibi bir çok hurafe ve şirk unsurları Kur’an tarafından reddedilip tashih edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...