"Kuvve-i gadabiye", "kuvve-i akliyye", "kuvve-i şeheviyye" hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanda, hayatını devam ettirmesini sağlayan üç temel kuvve vardır. Bunların izahları aşağıdadır:

Birisi Kuvve-i Şeheviyyedir ki, menfaatlerini celb etmek için verilmiştir. Fakat insan bununla ifrat ve tefrite gidip yanlış kullanabilir. Oysa bunu helallere meyletme ve haramlardan kaçınma olarak bilinen "iffet" mertebesinde kullanmalıdır.

İkincisi ise Kuvve-i Akliyedir
ki, iyi ile kötüyü birbirinden ayırıp iyiliği seçmek ve kötülükten sakınmak için kullanmalıdır.

Üçüncüsü ise Kuvve-i Gadabiyedir
ki , kendisine yöneltilecek zulümleri def' etmek için kullanmalıdır. Yani dininin, vatanının ve namusunun muhafazası için hayatını feda edecek bir durumda olmalı, meşru olmayan şeylere karışmamalı ve mücadele etmesi gereken durumda da korkaklık göstermemelidir.

İşte din, vatan ve namus için kullanılacak olan bu kuvvenin, ayrıca malı, hayatı maddi ve manevi menfaatlerini gözetmektede kullanılması mümkündür. Bu gibi durumlarda haklı olduğu zamanlarda kuvve-i gadabiyenin kullanılması esastır. İfrat ve tefrite girmemesi gerekir. İşte füruat dediğimiz konular, bunlar ve bunlar gibi olanlardır. Bunlarda da zulme ve korkalığa girmeyeceğiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mudiler
Bu makamdaki kuvve-i şeheviyenin ifrat,tefrit ve vasat mertebelerine verilen iffet,humud ve fücur gibi isimler yeme,içme,konuşma konuları için de aynı mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

İsim aynı değildir. Ama mânâ aynıdır. Her dilde ve muhitte farklı isimler ile isimlendirilebilir. Bu isimlerden biri ifratı, biri tefriti ve diğer biri de vasatı temsil eder.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...