"Kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar." Nurcular manevi zabıta görevini mi yapıyor?

Soru Detayı

"..gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi bulundukları kasaba ve karye ve şehirlerde –hizmet-i imaniye itibarıyla– âdeta birer gizli kutub gibi mü'minlerin manevî birer nokta-i istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi, ehl-i imanın kalplerine verip mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manevi destek, manevi zabıtalık, manevi koruma, manevi bereket gibi soyut ve aşkın kavramlar, gözle görülür elle tutulur akılla ölçülür bir şey değildir ama maddiymiş gibi etkili ve gerçeklik içerirler.

Mesela, bir köyde bir belde de halis muhlis bir Allah dostu olsa, onun o köye o beldeye manevi olarak çok büyük faydaları ve bereketleri olur. Ama bu bereket ve fayda somut veriler ile izah edilemez. Mesela yağmur bereketli bir şekilde yağsa insanlar maddi olarak bu bereketi sebeplere verir, işin manevi ve soyut yönünü göremez. Ama işin özünde ve gerçek boyutunda o bereketin inmesinde o Allah dostunun bir vesileliği ve etkenliği vardır.

Nurcuların bulundukları belde, kasaba ve şehirlerde manevi bir zabıta ve koruma olması da benzer bir durum içeriyor. Birisi çıkıp bunu maddi ölçüler ışığında göster dese, maddi ölçekte göstermek mümkün olmaz. Ama manevi alemde manevi boyutta işler çok farklı işler. Nurcular ve onların mesleği olan iman hizmeti manevi bir sigorta gibidir.

Diğer bir husus, ami bir mümin kafa karıştıran batıl bir fikirle karşılaşsa ve dese ki "Nurcular Allah’ın varlığını ve birliğini iki kere iki dört katiyetinde ispat ediyorlarmış, ben bunu işitmiştim." Bu duyum bile bu ami adamın imanını korumaya yeterli olabiliyor.

Nurcular bu anlamda avam müminlerin arkasında kuvvetli ve sarsılmaz bir kale gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...