"Kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar." Nur Talebeleri manevî zabıta vazifesini mi yapıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manevî destek, manevî zabıtalık, manevî muhafızlık, manevî bereket gibi mefhumlar, gözle görülür, elle tutulur ve akılla ölçülür bir şey değildir.

Meselâ; bir beldede bir Allah dostu olsa, onun o beldeye manevî himmetleri ve çok büyük menfaati olur. Ama bu himmet ve menfaat müşahhas ve maddî şeylerle izah edilemez. Mesela rahmet yağsa, büyük bir bereket ve bolluk olsa, insanlar bunu sebeplere verir, işin manevî cihetini göremez. Ama işin hakikatinde o bereketin inmesinde o Allah dostunun bir vesilelik ciheti vardır.

Nur talebelerinin bulundukları belde, kasaba ve şehirlerde manevî bir zabıta ve muhafız olması da benzer bir durumdur. Nur talebelerinin hiçbir menfi harekete kalkmamaları, hep müsbet hareket düsturu ile hizmet etmeleri bunun açık delilidir. Nur Talebeleri ve onların mesleği olan iman hizmeti manevî bir sigorta gibidir.

Üstad Hazretleri akıl almaz zulüm ve işkencelere maruz kaldığı, senelerce hapis yattığı, sürgüne gönderildiği, daima tarassud altında tutulduğu halde, menfi hiçbir harekete karışmamış, daima müsbet hareket etmiş, bedduayı bile menfi hareket saymış, kendisine hapishanelerde yer hazırlayıp, zulmedenlere bile hakkını helal etmiş, talebelerine de sabrı ve müsbet hareketi tavsiye etmiştir.

Diğer bir husus, âmi bir mü’min zihinleri ifsad eden batıl bir fikirle karşılaşsa ve dese ki "Nur Talebeleri Allah’ın varlığını ve birliğini iki kere iki dört kat’iyetinde ispat ediyorlarmış, ben bunu işitmiştim." Bu duyum bile o âmi adamın imanını muhafaza etmeye kâfi gelebiliyor.

Nur Talebeleri bu mânada avam-ı mü’minînin arkasında kuvvetli ve sarsılmaz bir kale gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...