Block title
Block content

KUVVET

 
Kuvvet ve kudret kelimeleri çoğu zaman birbiri yerinde kullanılmakla birlikte aralarında az da olsa bir fark vardır. Kuvvetin zıddı zaaf, kudretin zıddı ise aczdir. Meselâ, güçlü-kuvvetli bir insan, zayıf değildir ama nice konularda acizdir. Gündüzün ilerleyişini durduramaz, gençliğine “Dur gitme!” diyemez.. vs.

Bak: Kudret
Paylaş
Yükleniyor...