Kuvvet ve kudret Allah'tandır; bizim elimizi kaldırmamız, konuşmamız vb… Allah'ın insana cüzi kuvvet, ilim, irade vb. vermesini nasıl anlamalıyız, bize verilen "cüz-i ilim", "irade", "kudret" gibi sıfatların hakikati nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Otuz Üçüncü Söz'ün İnsan Penceresinde, “insanın üç cihetle esma-i İlâhiyeye ayinedarlık ettiği” kaydedilir.

İnsan, kendisine verilen ilim, irade, kudret gibi sıfatları vahid-i kıyasî ittihaz ederek Rabbinin sıfatlarını ve şuunatını tanır. Mesela, insan kendi küçük hanesini tedbir ve idare ettiği gibi, Allah da koca kâinatı tedbir ve idare ediyor. İnsan cüz’i kudretiyle faraza elli kiloluk bir yükü kaldırdığı gibi, Allah da sonsuz kudretiyle bütün gezegenleri döndürüyor.

İnsan “Benim kudretim, benim ilmim.” diyerek, Cenab-ı Hakk’ın muhit ilmini ve sonsuz kudretini anlıyor. Yoksa ondaki cüz’i ilim ve kudret de Allah’ın ihsanı. Şayet bu farazi ve vehmi sahiplenme duygusu olmasaydı, insan Allah’ın sonsuz sıfatlarını kıyaslayıp anlayamazdı.

Hayvanlarda bu sahiplenme duygusu, olmadığı, yani “Benim gözüm, benim kuvvetim.” diyemedikleri için, bu mukayeseyi yapamıyor ve ilahi sıfatları bilemiyor, tecellilerini tefekkür edemiyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...