"Kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor." Bunların örneğini verir misiniz?

Soru Detayı

- koca küre-i arzı...her nevi madenlere mahzen...her çeşit mallara bir dükkân suretine getirmeyi örnekle izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Koca küre-i arzı, o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nev-i insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkân suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor."(1)

Demir, bakır, petrol, gaz, çinko vesaire madenlerin yeryüzünden çıkarılması dünyanın bir maden mahzeni olduğunu gösterir.

Her türlü sebze, meyve, hububat vesaire ihtiyaçların yine yeryüzündeki topraktan çıkması, dünyanın çok büyük bir dükkan, muazzam bir alışveriş merkezi olduğunu gösteriyor.

Çiftçi traktörü ve emeği ile toprağa müracaat eder, Allah da bu müracaata binaen ona türlü türlü mahsulat verir. Tıpkı birisinin bir marketten ücret karşılığında ihtiyaçlarını alması gibi.

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...