Block title
Block content

Kuyruklu yıldızın dünyamıza çarpma ihtimali üzerine; "Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler." cümlesini yorumlar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’a tahkiki bir şekilde iman ile tevekkül eden adam hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir hadise karşısında titremez. Cesaretin kaynağı hakiki ve sağlam imandır. Korkaklığın kaynağı ise imansızlık ve tevekkülsüzlüktür. Kalbinde iman olmayan birisi, bu yüzden her hadise karşısında titrer, her musibetten azap duyar.

Mümin, her şeyin tedbir ve dizgininin Allah’ın kudret elinde bildiği için, hiçbir şeyden endişe ve telaş etmez. Mümin bilir ki, Allah bir musibeti alnına yazmış ise bundan kurtuluş yoktur; böyle düşünür ve teslim olur. Aynı şekilde, musibeti alnına yazmamış ise, hiçbir güç o musibeti başına bela edemez. Bu tevekkül ve düşüncesi mümini rahatlatır ve cesur kılar.

Ama kafir, Allah’a ve onun kainattaki tedbir ve iradesine inanmadığı için, her şeyi tesadüfe veriyor. O zaman başına her an bir iş, bir musibet gelmesi muhtemeldir. Bu yüzden her şeyde bir endişe bir telaş duyar. Her hadise karşısında korkar ve titrer. "Acaba bu musibet bana dokunur mu?" der, hayatı zehir olur. Üstat bu manaya örnek için, Amerika’da olmuş bir olayı söylüyor. Kuyruklu yıldız dünyanın yakınından geçince, "acaba dünyaya çarpar mı", endişesi ile imanı ve tevekkülü olmayan veya zayıf olanlar çok korkmuşlar, hatta evlerinden çıkmışlar.

Halbuki imanı ve tevekkülü olan bir mümin bu olayda şöyle düşünür; "şayet bu yıldız dünyaya çarpma emrini Allah’tan almış ise, tevekkülden başka yapacak bir şey yoktur," der, hayret içinde çarpmasını bekler. "Şayet çarpma emri  almamış ise, bu yıldız haddini aşıp vazifesi olmadığı halde dünyamıza çarpamaz," der, endişe ve telaştan kurtulur.

Burada anlatılmak istenen ana tema, iman ve tevekkülün insana verdiği emniyet ve cesaret; küfrün ise insana verdiği endişe ve korkaklıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...