Block title
Block content

"La meşhude illa hu" ile vahdet-i şühûd aynı mıdır? Vahdet-i şühûd asfiya mesleğinde gidenler için de geçerli olamaz mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdet-i şühûd: Allah’tan başka her şeyi unutmak ve sadece Allah’ın varlığına hasr-ı nazar etmektir. Masiva ve kainatı tamamı ile inkar etmek yerine, unutmak ve görmezlikten gelmek tarzı ile huzur-u İlahiyi temin etmektir. Bu meşrep eşyanın vücudunu inkar etmedikleri için, vahdet-i vücutta olduğu  gibi mahzurlu ve riskli yönleri yoktur. Bu yüzden bu meslek diğerine nispetle daha sağlam ve riski olmayan bir meslektir.

Eski zamanda gemilerde kürek cezalıları vardı. Bu esirler geminin kürek odasına konulur ve unutulurdu. Aynı şekilde vahdet-i şühut da masiva ve kainatı nisyan odasına kilitleyip, Allah ile kul arasına girmesini önlemektir. Yani Allah’ı unutturacak her şeyi unutmak ile cezalandırmaktır. Bu meslek belki risksizdir, lakin bu maddeci asırda tatbiki zordur.

Vahdet-i vücutta  eşya tamamen inkar edilirken, burada ise sadece unutmak ve hatıra getirmemek esası var.

Vahdet-i vücutta mahv ve sekir, yani kendini tamamen yok saymak ve manevi olarak  kendinden geçme hali hakimdir. Vahdet-i şühudda ise sahve ve fark, yani kendi varlık bilincinde olmak ve Allah’ın varlığı ile eşyanın varlığını fark etme durumu hakimdir.

Vahdet-i vücut, riski çok, gidilmesi zor bir yoldur. Vahdet-i şühûd ise riski çok az olup, herkesin gidebileceği bir yoldur. Ama her iki meslek te nakıs olup velayet-i kübra olan sahabe mesleğine yetişemiyor.

Bazı asfiyaların bu meslekte gittiği vakidir.

“La meşhuda illa hu” tabiri “Ondan başka görünen yok.” demek olup, bu mesleğin özeti ve formülüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...