Block title
Block content

"Lakin o inkişaf, tasfiye-i nefis ve tenevvür-ü kalb neticesi olduğu takdirde, ehl-i istidraç ile ehl-i keramet arasında tabaka-i ülada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise, onlara da Allah'ın izniyle eşya-yı gaybiye inkişaf eder."İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, burada keramet ile istidraç arasındaki farka işaret ediyor.

Keramet: Kur’an ve sünnet çerçevesinde, nefsini ıslah edip, manevi ve kalbi aydınlanmanın neticesinde, insanlarda görünen harikulade olaylardır. Keramet; Allah’ın fiilidir, bir ikram, bir ihsandır. Ve o keramet sahibi de, kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hâmi ve rakîb olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakîni de fazlalaşır.

İstidraç: Gaflet içinde iken, yani Kur’an ve sünnet çerçevesinin haricinde iken, eşya-yı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bu haller, Allah’ın razı olmadığı kişilerde görünür. Kişi bu harikulade işleri kendinden bilir ve nefsine verir. 

Nitekim nemrut, firavun, şeddad, deccal gibi azılı kafirlerde de olağanüstü haller görülmüştür; ama bunlar gafil ve münkir oldukları için, bu olağanüstü halleri nefsine vermişler, küfür ve gafletlerini daha da ziyadeleştirmişlerdir. Karun’un harika bir tarzda ikram edilen serveti için "Bu servet, bilgim sayesinde bana verilmiştir." (Kasas Sûresi, 28/78) demesi ve oradaki ikramı inkar etmesi bir istidraçtır.

Özet olarak; keramet makbul kullarda görünen olağanüstü bir hal iken, istidraç kafir ve günahkar kullarda yani makbul olmayan insanlarda görünen olağanüstü bir haldir. Keramet bir ikram ve ihsan iken, istidraç bir mekire yani kafirlere küfürlerinden dolayı İlahi bir hiledir. Allah, kafirlerin küfrünü ziyadeleştirmek için istidraç suretinde onlara birtakım güçler ve olağanüstü haller verir. Deccalin bir gözünde ispirtizma olup, insanları tesiri altına alması bu kabildendir.

İnsanlar nefsin aşırılıklarını tasfiye edip, kalbi aydınlanmaya mazhar olup Kur’an ve sünnet çerçevesine girerlerse, o istidraç keramete dönüşebilir. Normalde insana görünmeyen gaybi şeyleri görmeye başlayabilirler. Yani keramet ile istidraç arasında gelip gitmeler mümkündür, dikkatli olmak gerekiyor.

İlgili kısmı okumak için tıklayınız:  Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...