"Lâm, burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdes'e has ve münhasır olduğunu ifade eder..." Burada kastedilen ihtisas "lam" ı "Allah" lafzındaki lam mı yoksa elhamdülillahtaki "el" lafzında geçen "lam"mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" لِلّٰهِ : "Lâm" burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdes´e has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu "lâm"ın müteallakı olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmiştir ki, ihlas ve tevhidi ifade etsin."(1)

Buradaki “lam” Lillah'ın başındaki lamdır. İbn Kesir, “Allah” kelimesinin kökeni konusunda tefsirinde (1/52-53) der ki: “Arap dilinde bu kelimenin türediği bir kök bilinmemektedir. Kurtubî bunu, aralarında Şafiî, el-Hattâbî, İmam el-Haremeyn, Gazâlî ve başkalarının da bulunduğu bir grup âlimden nakleder. el-Hattâbî der ki: “Yâ Allah” dediğini, “Ya er-Rahmân” demediğini fark edip, düşünmez misin? Eğer “Allah” lafzının başında bulunan “el” (Al…) belirlilik takısı kelimenin aslından olsaydı, başına ünlem bildiren “Yâ” sözcüğü gelmezdi. Tıpkı “Ya er-Rahmân” demeyip, “Yâ Rahmân” dediğimiz gibi.

Hazf, bir harfi düşürmek ve aradan çıkarmak anlamındadır. Burada dikkat edilirse harfin hazfından değil onun mütealliki olan ihtisasın hazfından bahsediliyor. “lam” Hamdi Allah’a tahsis ettikten sonra bu tahsis hazf olarak ihlas ve tevhide intikal ediyor. Zira ihlas ve tevhit hamdin ruhu ve cevheri gibidir. Bu ikisi olmadan hamd olmaz.

(1) bk. İşarat-ül İ´caz, Fatiha Suresi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

tilmizz
teşekkür ederim.Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Kahriyat
Burda tam olarak anlayamadığım Allah kelimesinin basindaki el kelimenin aslindanmi değilmi? Kelimenin aslindan değilse kelimeyi nasıl anlamaliyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Aslından değildir ve Allah lafzından önce kullanılmasının sebebi şu cümle ile ifade ediliyor. "Lâm" burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdes´e has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu "lâm"ın müteallakı olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmiştir ki, ihlas ve tevhidi ifade etsin."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Kahriyat
Kelimenin aslı o zaman el ilah oluyor. Lillah yapısıyla haslık kazanmış oluyor. Peki yukarıda anlattığınız hazf olayina göre burda mana itibariyle mi anliyoruz burdaki ihtisasın hazf olduğunu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mana itibarı ile anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mahmud1716

 أي الحمد مختص ومستحق للذات الأقدس المشخص الذي يلاحظ بمفهوم الواجب الوجد
Bu ifade Arapça nüshada yer alan ifadedir.Arapçada harfi cerler bir fiile bağlıdırlar.
Halbuki الحمد لله dediğimiz zaman لله kelimesindeki ل harfi cerinin mütealliki olan yani bağlı bulunduğu fiil hazfedilmiş yani cümleden kaldırılmış.Bediüzzaman hazretleri o ل harfinin مختض kelimesine müteallik olduğunu söylüyor.Yani Hamd Allah'a hastır demek olan الحمد مختص لله.Dolayısıyla مختص kelimesi hazf edildiği zaman manası ل harfine intikal etmeli ki,ihlas ve tevhidi tazammun etsin.
Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...