"Latife-i Rabbaniye", "âlem-i halk" ve "âlem-i emir" kavramlarını izah eder misiniz? Bunların "sır", "hafî", "ahfa" ile ilişkileri nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir; bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün kainatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır, yani bir nevi şu görünen alemin arkasındaki komut alemidir diyebiliriz. Bu alemde komut verilir, maddi alemde bu komut âdet ve kural olarak işler. Mesela, bu alemde suyun kaldırma komutu verilir, maddi alemde su cisimleri üzerinde yüzdürür. Yerin çekim komutu verilir, yer cisimleri kendine çeker.

Alem-i Halk: Maddi ve kevni alem demektir. Yani yaratılmış ve cismani bütün alemlere verilen genel bir isimdir.

"Ey şikemperver nefsim! Acaba, hergün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu?"

"Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyleyse, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-yı nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir."(1)

Latife-i Rabbani: Allah’ın kainatta olan rububiyetini hissedip, onunla gıdalanan ve onunla nefes alan ince ve latif bir duygudur. Üstad Hazretlerinin bu duyguyu hava ile nispet etmesi, bu duygunun kalp ve ruhtan daha ince ve latif olduğuna işaret içindir. Namaz aynı şekilde bu duyguya da bir nefes ve hava oluyor.

Bu duyguların sır, hafi ve ahfa ile olan münasebetlerini, maddi cesedimizdeki azaların birbiri ile olan münasebetleri gibi düşünebiliriz. Beyin, kalp, ciğerler arasında nasıl mükemmel bir uyum varsa, aynı mana manevi azalar için de geçerlidir diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...