Block title
Block content

"Laübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira, mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez." Buradaki "meslek" ne anlama geliyor; "ideoloji" anlamında mı?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yürüyüşü olmayan ya başkasının yürüyüşünü taklit eder ya da arada "avara kasnak" gibi bir o yana bir bu yana savrulur. Bu tip insanları düşmanları da beğenmez. Çünkü amaçsız ve yöntemsiz birisi hem güven vermez hem de huzur vermez.

Laübaliler ya da Asya münafıkları şekilde Müslüman, yaşayış olarak ecnebi, iç aleminde ise inancı olmayan bir müraidir. Bunlar ne tam Müslüman ne de tam ecnebi olamıyor. İki arada bir derede kaldıkları için, iki tarafa da yaranamazlar.

Bu yüzden her insanın şu dünya hayatında amma hak amma batıl bir misyonu, bir amacı, bir yöntemi ve bir tarzı olacak. O zaman hem yaşantısında hem inanç dünyasında hem de iç aleminde tutarlı ve saygın olur.

Biz buradaki mesleksizliği inanç ve ideoloji şeklinde anlıyoruz. Mesleği mesleksizlik olan birisinin hayattaki bütün amacı basit çıkarlar ve hayvan gibi yaşamak olur ki, bu tarz adamları kimse ne sever ne de kabul eder...  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...